Etiske retningslinjer


I Reboot forplikter vi oss til å følge visse etiske standarder for å opprettholde tillit hos våre lyttere, utviklere og distributører. Vår forpliktelse til integritet og transparens reflekteres i følgende praksiser:

Transparens om spillkoder

Vi mottar fra tid til annen gratis koder til spill eller fysiske spill for anmeldelse eller omtale i podcasten vår. Å motta disse kodene påvirker ikke vår vurdering eller de meninger vi deler. Vi forplikter oss til å gi en ærlig og upartisk vurdering basert på våre egne erfaringer og synspunkter.

Når vi anmelder eller diskuterer et spill hvor vi har mottatt en gratis kode, vil dette alltid bli tydelig opplyst i episodebeskrivelsen.

Bruk av kunstig intelligens

I utarbeidelsen av episodebeskrivelser og annet innhold, benytter vi oss tidvis av kunstig intelligens. Det gjør vi først og fremst for å effektivisere produksjonsprosessen, men det kan også forekomme som en del av research-prosessen når vi forbereder innhold til episodene.

Selv om vi bruker KI til å assistere i skapelsen av innhold, forsikrer vi at sluttproduktet gjennomgår vurdering og redigering av menneskene bak podcasten for å opprettholde og sikre vår troverdighet og kvalitet.

Interessekonflikter

Vi er forpliktet til å unngå enhver form for interessekonflikt. Dette innebærer åpenhet rundt eventuelle forhold som kan påvirke vår objektivitet. Skulle slike situasjoner oppstå vil de bli tydelig kommunisert, enten i selve episoden eller i episodebeskrivelsen.

Lytternes privatliv

Vi verdsetter våre lytteres privatliv og forplikter oss til å beskytte deres personlige informasjon. Vi vil aldri dele personlig informasjon uten eksplisitt samtykke.

Tilbakemeldinger og klager

Vi oppfordrer vårt publikum til å gi oss tilbakemeldinger og eventuelle klager angående våre etiske retningslinjer eller innhold. Vi forplikter oss til å adressere disse på en seriøs og rettferdig måte.

Disse retningslinjene har vi for å hjelpe oss til å sikre høy etisk standard og ikke minst slik at vi kan fortsette å være en kilde til underholdning og informasjon som lytterne våre kan stole på.

Mer informasjon om redaksjonen kan du finne her.